Víte, co obnáší BOZP (bezpečnost práce)?

Pokud jste zaměstnavatelem, musíte se chtě nechtě zabývat bezpečností a ochraně zdraví při práci. Možná vám ale není ani úplně do detailu jasné, co tento pojem obnáší, a tedy ani jaké povinnosti máte zejména vůči svým zaměstnancům.

Není to jen byrokracie

Vzhledem k tomu, že v celé Evropské unii je platná směrnice, která podmínky bezpečnosti práce upravuje, dbá na zdraví svých zaměstnanců a ochranu majetku společnosti každý zaměstnavatel. Nejedná se však jen o splnění zákonných podmínek, vyplnění správného množství papírů a formulářů a potvrzení pro stát! Školení BOZP, služby zaměstnancům i požadavky na jejich bezpečné chování na pracovišti by měly mít především praktický účel: tedy zamezit vzniku pracovních úrazů, které jsou nejen životní komplikací pro vaše pracovníky, ale také finanční komplikací pro vás.

O co všechno se mám postarat?

Jste-li větší zaměstnavatel, část své odpovědnosti delegujete na odpovědné vedoucí pracovníky. Znamená to, že pokud dojde k úrazu na stavbě, kde vy nejste přítomen, zodpovědnost za nesplnění podmínek bezpečnosti práce nese stavbyvedoucí, ne vy jako majitel firmy. Vy však musíte zajistit, aby vůbec bylo možné pro vás pracovat v bezpečí.

Zaměstnancům je potřeba zařídit školení a poskytnout jim ochranné prostředky. Ujistěte se o bezpečnosti zařízení a techniky, se kterou zaměstnanci nakládají. Organizace by měla být tak jasná, aby pomáhala úrazu předcházet, stejně jako musíte zvládnout management a správně vyhodnotit rizika při práci. Při práci v kanceláři je zkrátka potřeba dávat pozor na jiné aspekty než v továrně. Dbejte také na hygienu práce.

A kde na to vzít kapacity?

Když teď alespoň okrajově víte, co zajištění bezpečnosti práce znamená, přemýšlíte možná, kde na to vzít čas a znalosti. Naštěstí je tu společnost CIVOP, na kterou můžete celou tuto oblast svých povinností outsourcovat. Nechte si poradit od firmy, která se vám postará o odbornou, organizační i právní stránku věci.

Podobné články