Betonové jímky: Jak probíhá jejich realizace?

Pokud k vašemu domu nedosahuje kanalizace, máte odvod odpadních vod zajištěný buď jímkou, septikem, nebo domovní čističkou odpadních vod. Plánujete však výměnu současného řešení za moderní alternativy. Už vám jímka nevyhovuje, je poškozená a byla vám od odborníků doporučena její …