Jak funguje rekuperace vzduchu?

Rekuperace vzduchu je proces průběžné obměny vzduchu ve větrané jednotce. Rekuperací se dá ovlivňovat teplota vzduchu v místnosti a zároveň je pobyt v rekuperované místnosti mnohem příjemnější. Při využití vhodné technologie není rekuperace ani energeticky náročná, neboť veškeré větrání probíhá jen malou část času a po jeho zbytek funguje jednotka v pohotovostním režimu. Má také velmi pozitivní vliv na zdraví, neboť při využití prachových filtrů lze v rekuperovaném objektu snížit riziko výskytu plísní a přenosu kapénkových infekcí. Zkrátka to všechno jsou důvody, proč v dnešní době po rekuperaci sahá stále více lidí.

Rekuperační jednotky a jejich fungování

Rekuperace vzduchu funguje na základě několika nezávislých rekuperačních jednotek rozmístěných po celém domě. Tyto rekuperační jednotky jsou ovládány centrálním regulátorem, na kterém lze obvykle nastavit jejich fungování. Lze tedy rekuperaci upravit podle toho, jak vám to momentálně vyhovuje.

Nutnost správného nastavení

Aby rekuperace vzduchu fungovala dobře, je třeba ji správně nastavit. Každý objekt si žádá jiné rekuperační jednotky a jiný počet. Tyto jednotky také musí být po objektu správně rozmístěny. Pro laika se může zdát tato věc poměrně složitá, ale zodpovědná společnost mu s tím ráda poradí, aby zbytečně nevyhazoval peníze z okna. Například společnost A-Invent dodávající na český trh německou technologii rekuperace vzduchu inVENTer nabízí svým zákazníkům zdarma možnost návrhu systému rekuperačních jednotek pro jejich objekt, případně nabízí typizované sety pro některé typy bydlení.

2

Obrázek 2 Pro bězného uživatele je těžké správně navrhnout systém rekuperace, proto je úkolem dodavatele mu poradit.

Podobné články