Jak zabránit nedostatku vody ve studni?

Pokud na zahradě u svého domu máte studnu, kterou používáte jako zdroj pitné vody, může nastat problém s nízkou hladinou. Jestliže je tento problém dlouhodobějšího charakteru a často se opakuje, je na místě zvážit, co s tím udělat. Za určitých okolností je nejlepším řešením prohloubení studny.

Prohloubení je účinným řešením

Prohloubení kopané studny se dá provést poměrně rychle, vždy je ale zapotřebí splnit určité podmínky. V první řadě byste si na takovouto práci měli sehnat povolení. Je nutné například požádat o územní rozhodnutí u místně příslušného stavebního úřadu. Bez povolení práce není možné provést.

Je ale třeba zvážit několik aspektů…

Dále je potřeba zjistit, zda je vůbec hloubení možné z hlediska samotné povahy studny. Je-li například příliš úzká, nebo je její lem tvořený kameny, nejspíše vás od prohloubení studny odborníci odradí. Nebylo by to efektivní, ba dokonce ani možné z technologického hlediska.

Před tím, než se pro tento krok rozhodnete, je dobré si prostudovat, jaká jsou pravidla pro hloubení studní. I proto je vhodné se obrátit na specializované firmy, které vám provedou průzkum, a to včetně průzkumného vrtu. Na jeho základě se zjistí, zda má vůbec hloubení smysl a nebylo by zcela zbytečné.

Pozor na kvalitu vody ve studni

Kromě nedostatku vody se často řeší i kvalita vody. Tu může zhoršit jednak narušení podzemních vod, jednak třeba i povodně a další jevy. Jakmile zjistíte, že kvalita vody není odpovídající, je třeba provést vyčištění studně. K čištění studní se používají hlavně čerpadla. I na tuto činnost je vhodné si přizvat odborníky. Jedině tak budete mít jistotu, že voda bude po vyčištění opět pitná a použitelná pro vaši potřebu. I lehce kontaminovaná voda vám snadno může způsobit nemalé zdravotní komplikace, to je třeba mít neustále na paměti.

 

Podobné články