Nejlepší řešení k potlačení požáru

 

Jste vlastníkem administrativního objektu, skladu, hotelu, obchodního centra nebo výrobního objektu? Pak jistě řešíte otázku ochrany osob a majetku proti požáru. Hledáte-li funkční zařízení, jistě vás potěší sprinklery.

Zákon o požární ochraně uděluje právnickým i fyzickým osobám povinnost obstarat a zabezpečit požární techniku v potřebném množství i druzích. Vyhláška se týká nevýrobních i výrobních objektů, budov pro bydlení i ubytování, shromažďovacích budov, budov zdravotnických zařízení a sociální péče, skladů, objektů pro zemědělskou výrobu, prostor pro výrobu, manipulaci a skladování či objektů spojů a poštovních provozů.

Stavba podzemní garáže a ochrana před požárem

Na požární ochranu je nutné myslet i při stavbě garáže. Pokud totiž nesplňuje podmínky pro rychlý zásah hasičů, je nutné, aby byla vybavena alespoň jednoduchým SHZ, a je nutné, aby byl k dispozici alespoň nějaký zdroj vody.

Sprinklery jsou zařízeními, které pojišťovny v rámci plnění pojistné smlouvy vyžadují.

Sprinklerové zařízení – jaké jsou možnosti?

Sprinklerové zařízení je možné do objektu instalovat v různých podobách. Velmi sofistikovaným, ale přitom jednoduchým řešením, jsou sprinklerová stabilní hasicí zařízení s vlastním zdrojem vody, které funguje na principu uvolnění pojistek vlivem vysoké teploty, která při požáru vzniká. Sprinklerové hlavice jsou pak otevřeny a dochází k okamžitému hašení požáru. Škody jsou proto eliminovány na minimum. Toto zařízení je velmi vhodné například pro výrobní objekty, administrativní prostory i sklady.

Další možností je doplňkové hasicí zařízení, které je zpravidla napojeno na vodovod nebo je vybavené nádrží. V tomto případě je však nutné počítat s nutností napojení zásahových vozidel.

Velmi častým řešením pak bývá polostabilní sprinklerové zařízení. Pro vyhlášení požáru musí být instalována EPS, hlavice se otevírají nad zdrojem tepla a hasiči mohou k jednoduššímu hašení požáru použít potrubní soustavu přímo v místě požáru.

V případě skladů hořlavých kapalin jsou často instalována sprejová, pěnová nebo mlhová stabilní hasicí zařízení.

Sprinkplan s.r.o.

O vaši ochranu před požárem se hravě postará společnost Sprinkplan s.r.o. Tato projekční kancelář byla založena v roce 2011 a předmětem její činnosti je právě projektování SHZ. Pro více informací navštivte www.sprinkplan.cz

Podobné články