Jak vybrat ryby do akvária? Dávejte si pozor

V prvé řadě si vysvětlíme pojem akvaristika jedná se o aklimatizaci a chov ryb v zajetí. U nás převažuje sladkovodní akvaristika. Podmínky v akváriu musíme co nejvíce přizpůsobit přírodním podmínkám a dosáhnout biologické rovnováhy organismů. Vztahy mezi živými organismy jsou složité a pro začátek můžeme říci, že jde o vzájemnou vazbu ryb a rostlin. Růstem rostlin se za přítomnosti světla uvolňuje volný kyslík a tím mohou ryby dýchat. Následně ryby vracejí rostlinám oxid uhličitý a jiné látky z metabolismu. Tím vzniká určitá úroveň biologické rovnováhy.

My se budeme věnovat sladkovodnímu akváriu, kde se chov zaměřuje na ryby pocházející z tropických a subtropických oblastí. Těmto rybám vyhovuje teplota obvyklá v našich bytech a mimo jiné bývají tyto druhy ryb barevnější.

Jestliže chceme chovat ryby pro okrasu bytu, mělo by být akvárium co největší (100 – 250 litrů). Taková nádrž určitě upoutá okamžitě pozornost a tato velikost umožňuje chovat ryby bez vážnějších omezení. 

Které ryby můžeme chovat v akváriu společně?

Mohou tam být umístěny prakticky všechny druhy ryb, kterým vyhovuje dané prostředí a navzájem se snášejí. Ryby by měly mít stejný „temperament“, aby se navzájem neomezovaly. Tak například nemohou být spolu skaláry amazonské a parmičky čtyřpruhé, jelikož ty skaláry zneklidňují a okusují jim konečky ploutví. Dále by měly mít stejné nároky na hodnotu pH, tvrdost vody, teplotu a světelné podmínky. Taktéž by neměly být ryby příliš rozdílných velikostí a měly by mít stejné potravinové nároky (druh krmiva, velikost soust apod.).

Od společenského akvária očekáváme určitou estetičnost, a proto kromě vytvoření podvodní krajiny můžeme například u většího akvária pořídit hejnové rybky, jejichž přirozeností je držet se v rámci druhu pospolu. Takovými jsou například tetrovité ryby a parmičky.

Kolik ryb můžeme dát do akvária?

Je to jedna z nejčastějších otázek. Zde je odpověď. Takovým nepsaným pravidlem je, že na 1 cm ryby připadá 1 litr vody. Zde samozřejmě počítáme s rozměrem ryby v dospělosti. Určitě se musíme vyvarovat přerybnění akvária. Jestliže chceme ke zmiňovaným rybičkám chovat ještě nějaké řasožrouty (šneci, parmičky černopruhé), musíme s tím počítat a ponížit počet ryb v akváriu podle počtu řasožroutů.

Určitě nesmíme překombinovat mnoho druhů ryb jen kvůli toho, že se nám líbí ryby na obrázku a chceme je tam proto mít. Akvárium musí působit esteticky a tomu musíme přizpůsobit i výběr ryb. Musíme vybírat ryby, které nám zvýrazní vzhled akvária. Je důležité brát v potaz celkový vzhled akvária, druhy rostlin, dekorace apod. Všechno by mělo barevně ladit. Když máme například rostliny zelené barvy a mezi nimi pár rostlin s červenými listy, je vhodné do takové nádrže nasadit ryby barvy červené (např. skalára červená, tetra krvavá). Tím nám budou krásně ladit a vytvářet přirozenou atmosféru jako ve svém biotopu.

Nano akvárium

Každý však nemá možnost zakomponovat do svého bytu velké akvárium, a proto si pořídí tzv. nano akvárium (vodní svět v malém formátu se specifickou faunou a flórou). Tomu musíme také přizpůsobit výběr živočichů. Není zde příliš vhodný chov rybiček, ale můžeme si tam pořídit například krevetky nebo jiné bezobratlovce (např. šneky). Mezi drobné rybičky, které se v takových nádržích dají chovat, jsou například krunýřovci jednopruzí nebo malí pstroužci danio perlové.

A v neposlední řadě je nutné vytvořit rybičkám optimální podmínky dodáním kvalitní potravy a udržováním akvária výměnou vody, odkalováním dna atd. Také je důležité mít zdravé rostlinky, protože, když jsou rostliny zdravé, funguje v akváriu správně ekosystém. Je také nutné vytvořit rybičkám přírodní skrýše, aby nebyly ve stresu.

Podobné články