Katastr nemovitostí, katastrální území a katastrální mapa. Vyznáte se v pojmech?

Kupujete novou či starší nemovitost? Ze všeho nejdříve si zjistěte, zdali je prodávající jejím skutečným vlastníkem. Na katastru nemovitostí. Nevíte, co to vlastně je a k čemu slouží? Dozvíte se to následujícího článku!

Pod pojmem katastr nemovitostí se rozumí veřejnosti dostupný seznam nemovitostí České republiky evidující parcely (pozemky), jednotky, budovy, věcná i vlastnická práva stejně jako veškeré cenové údaje a listiny. Pro kupujícího to je velmi cenný zdroj informací, které by jinak těžko sháněl a bez nichž se v mnoha případech v podstatě neobejde.

K čemu KN potřebujeme?

Data z katastru nemovitostí ale slouží k celé řadě dalších účelů. Na základě dat z katastrální mapy se například stanovují ceny nemovitostí a daní z nich. Slouží však také k ochraně životního prostředí, statistickým a jiným účelům.

Katastrální mapa

Veškeré nemovitosti se v katastru nemovitostí zobrazují v tzv. katastrální mapě. To je mapa s velkým měřítkem (1 : 1 000, 1 : 2 880 apod.). Více než polovina území je v současné době vedena v elektronické podobě, což znamená, že katastrální mapa se vám po zadání patřičných údajů zobrazí na počítači a nemusíte si ji tak žádat v tištěné podobě, jak bylo ještě donedávna zvykem.

Katastrální území

Technická jednotka tvořená místopisně uzavřeným a v katastru nemovitostí společně evidovaným souborem nemovitostí, to je pak katastrální území. Jaké informace z katastrální mapy jsou veřejně dostupné? Například se dozvíte, že na katastrálním území Žďár u Hradiště se nachází 661 parcel a 25 stavebních objektů se zastavěnou plochou 3 058 m2

Kdo může do KN nahlížet?

Nahlížení do katastru nemovitostí je umožněno v podstatě každému, kdo o to projeví zájem. Stejně tak je možné pořizovat výpisy a získávat údaje ze sbírky listin. Ty jsou nutné v řadě právních úkonů, jako je třeba darování nemovitosti, jejího prodeje, při žádosti o stavební povolení, při pokazování majetku a někdy i rozvodu. Jednoduchý výpis z KN je dostupný online, o ten podrobnější je třeba za poplatek zažádat na příslušném katastrálním úřadě.

Spoustu cenných informací o této agendě najdete na portálu geopas.cz v sekci katastr nemovitostí.

Podobné články