Kdy je nutné provést čištění a revizi komínů?

Jako majitelé rodinného domu byste měli vědět, že je nutné se pravidelně starat o stav komínu a spalinových cest. Jde o způsob, jak předejít případným škodám na majetku. V ČR ročně dojde k několika desítkám požárů, které jsou zapříčiněné právě špatným stavem spalinových cest.

Čištění komínu minimálně 1x za rok

Pro odpověď na otázku, jak často provádět čištění, jsme kontaktovali zkušeného profesionála, který je majitelem firmy Kominictví Plzeň. Pan Zdeněk Hacaperka nám vše osvětlil.

Čištění komínu doporučuji provádět minimálně jednou až dvakrát do roka. Záleží samozřejmě na tom, jaké spotřebiče jsou na spalinové cesty napojené. Dále četnost ovlivňuje i to, zda spotřebiče využíváte po celý rok, nebo jsou v užívání například jen během hlavní topné sezony. Vždy je dobré se obrátit na odborníka a vše s ním zkonzultovat,“ říká pan Hacaperka.

Jak je to s revizí?

Jako kominík v Plzni ročně vyčistí stovky spalinových cest. Kromě toho provádí také revize. Ty jsou nutné v okamžiku, kdy došlo k výstavbě či rekonstrukci spalinových cest. Je nutné zjistit, zda jsou zcela v pořádku a připravené k užívání.

Nechte si vystavit potvrzení o provedené kontrole

Profesionální kominík by vám měl po každé revizi a čištění vystavit potvrzení. Poslouží jako doklad o tom, že skutečně došlo k čištění. Hodí se například v okamžiku, kdy dojde k zahoření a budete chtít po pojišťovně, aby vám proplatila způsobené škody. Bez potvrzení o čištění vám pojišťovna s největší pravděpodobností odmítne škodu proplatit. I z tohoto důvodu je pravidelné čištění nezbytné. Při nedodržování této povinnosti vám mohou při potížích se spalinovými cestami uložit sankci i správní orgány.

Čištění komínu je nejlepší provádět před začátkem topné sezony, případně pak také po jejím skončení. Na pomoc si zásadně přivolejte kominíka, který má potřebná oprávnění a certifikace. Nejste-li si jisti, obraťte se na Společenstvo kominíků ČR, které sdružuje profesionály z celé České republiky. U jejích členů si můžete být jisti, že jsou oprávněni k výkonu kominické činnosti.

Podobné články