Popínavé rostliny na domě

Na smysl a vhodnost zelených fasád na domě se názory různí. Odpůrci popínavých rostlin na domě argumentují narušením zdiva, výskytem hmyzu či dokonce hadů, kteří mohou snadno vniknout oknem do interiéru apd. Vesměs jsou tyto názory nepodložené, které mají blíže k mýtům než k realitě.

Nejlepším příkladem je dlouhá tradice pěstování zelené fasády, která je typická pro domy na britských ostrovech. Zde mají popínavky optimální podmínky, kterými je vlhké podnebí a málo slunečního úpalu, který popínavým rostlinám nesvědčí. Proto se popínavkám nejlépe daří na stěnách obrácených na sever a na západ. Dosavadní zkušenosti a praxí prověřené výhody dávají za pravdu milovníkům popínavých rostlin na domě.

Výhody zelené fasády

red-bougainvillea-bush-house-lightVýhod pěstování popínavek na zdi domu je několik. Zřejmě nezvýznamněší je zastínění stěn před slunečním zářením. Zejména v létě to zásadně přispívá k ochlazení vnější fasády, a tím i ke snížení teploty uvnitř domu. Nižší zahřívání přispívá i k menšímu napětí konstrukce domu, způsobovanému změnami objemu při velkých výkyvech teplot. Tento fakt přispívá k prodloužení životnosti omítky. V případě pěstování neopadavých druhů popínavek, lze dosáhnout efektu srovnatelného s dvouplášťovou fasádou.

Další důležitou výhodou je ochrana omítky před deštěm. Dešťové kapky stékají po listech popínavých rostlin a nedostanou se k omítce ani v případě prudkého větru, ovšem zároveň neomezí přístupu vzduchu ke stěně. Dokonce ani nehrozí, že by dům vlhl od země, neboť popínavé rostliny svými kořeny odeberou ze země u paty zdi veškerou vlhkost.

Neméně významnou výhodou je i ochrana proti vnějšímu hluku, neboť popínavé rostliny tvoří výbornou izolační vrstvu.

1081-1275927170Oh6jPokud jde o hmyz, tak zelená fasáda je hostitelem hmyzu užitečného pro zahradu, nebo v ní může hnízdit užitečné ptactvo.

Vhodné druhy popínavých rostlin

Nejvhodnější jsou rostliny s přísavkami, které nepotřebují žádnou konstrukci a oporu. Doporučit lze popínavé růže, stále zelený neopadavý břečťan, nebo loubinec, jehož listy však na podzim opadají. Tím se efekt pokryvu výrazně sníží.

Některé druhy popínavek vymrzají. Nejméně choulostivé jsou tři druhy, kterými jsou břečťan, brslen a zimolez. Tyto popínavé rostliny snášejí veškeré útrapy našich zeměpisných podmínek a poskytují všechny výše uvedené výhody.

Podobné články